♥ Địa chỉ: 29 đường số 18, phường Tân Qúy, quận Tân Phú, TP. HCM
(sau lưng giáo xứ Tân Hương, chợ Tân Hương)